Sứ mệnh của chúng tôi là chia sẻ và phát triển kiến thức của thế giới.

Chào mừng bạn đến với Hoidapngay!

Hoidapngay là một cộng đồng trao đổi, chia sẻ kiến thức phổ thông tại Việt Nam với địa chỉ https://www.hoidapngay.com. Hoidapngay khuyến khích tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh chia sẻ và khám phá kiến thức trong một không gian cởi mở, thân thiện, đồng thời thúc đẩy, phát triển mô hình giáo dục “đồng hành” thay cho mô hình “truyền đạt” truyền thống.

Tại Hoidapngay, chúng tôi có một số những điều khoản sử dụng dành cho người dùng. Trước khi bắt đầu, bạn nên dành một chút thời gian tìm hiểu để có những trải nghiệm tốt nhất.

Vì sao bạn nên chọn Hoidapngay?

1. Tối đa hóa giá trị lâu dài

Chúng tôi đang xây dựng một sản phẩm mà chúng tôi hy vọng sẽ tồn tại mãi mãi. Chúng tôi muốn trở thành một động cơ mạnh mẽ và độc lập, trọng tâm dài hạn này hướng dẫn tất cả các quyết định mà chúng tôi đưa ra.

2. Không ngừng học hỏi và thích nghi

We value experimentation, metrics-driven decisions, and speed of iteration. We push to production with Chúng tôi coi trọng thử nghiệm, các quyết định dựa trên số liệu và tốc độ lặp lại. Chúng tôi đẩy mạnh sản xuất với mọi cam kết để chúng tôi ra mắt ngay khi công việc hoàn thành và học hỏi nhanh nhất có thể.

3. Thực hiện

Chúng tôi đánh giá cao những người có ý tưởng tuyệt vời nhưng cũng có thể nhanh chóng thúc đẩy họ trên mọi nẻo đường để đưa ý tưởng của họ vào cuộc sống.

4. Trực tiếp và tôn trọng

Chúng tôi mong đợi và hoan nghênh phản hồi liên tục. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau là người cởi mở và thẳng thắn, vì vậy nếu bạn có bất cứ điều gì thắc mắc, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi.